bsr
Warunki umowy
Warunki umowy

  1. Zabrania się otwierania jednostki PPC, jak również w jakiejkolwiek formie kopiowania oprogramowania bądź elementów konstrukcyjnych związanych z PPC bądź samego Systemu PPC, w tym programu PPC Sync.
  2. Zabrania się demontowania lub modyfikowania funkcji jednostki PPC lub funkcji programu PPC Sync.
  3. Zabrania się wykorzystywania oprogramowania BSR bądź jego aktualizacji do wprowadzania zmian w jednostce ECU.
  4. Zabrania się wykorzystywania PPC oraz jego oprogramowania dostarczonego przez BSR w jakikolwiek odmienny sposób, niż wskazany przez BSR lub personel BSR.
  5. Zabrania się dokonywania odczytu informacji z tuningowanej jednostki ECU albo jednostki PPC i na ich podstawie dokonywania prób modyfikacji, kopiowania, dystrybucji bądź odtwarzania oprogramowania pochodzącego od BSR.
  6. Jeżeli oprogramowanie komputera sterującego (ECU) było modyfikowane przy użyciu innych urządzeń niż moduł PPC, BSR nie gwarantuje że będzie ono funkcjonowało poprawnie z modułem PPC.

W przypadku, gdy jednostka PPC zostanie poddana manipulacjom wskazanym powyżej, BSR zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości korzystania przez właściciela ze wsparcia technicznego, dostępu do aktualizacji oraz danych znajdujących się na serwerach BSR. Skuteczność dochodzenia roszczenia gwarancyjnego zostanie tym samym wyłączona, jak również niemożliwe będzie ubieganie się o zwrot kosztów.

BSR zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich kroków przewidzianych przepisami prawa przeciwko każdemu, kto naruszy niniejsze postanowienia.

PPC należy użytkować zgodnie z instrukcjami i zaleceniami dostarczanymi przez BSR (więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi).


Copyright BSR Polska 2019, Powered by evipstudio.pl

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.